Zusex Impregneer - 500 ml

5 out of five star rating on Trustpilot
1 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
80,45 44,95
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad

Zusex Impregneer - 500 ml productinformatie

  • Hechting Bevorderend
  • Dringt goed in de ondergrond
  • Oplosmiddelvrij
  • Universeel Inzetbaar

Zusex Impregneer is een blank, volledig afsluitend, oplosmiddelvrij  kantafdichting en hechtprimer voor binnen en buiten. Door het hoog indringend vermogen is Zusex Impregneer ideaal inzetbaar als kantafdichting van plaatmateriaal zoals multiplex gevelelementen, dakgoten, boeiborden enz. Daarnaast is Zusex Impregneer geschikt voor kantafdichting van de  kopse kanten van (kozijn)hout en als primer voor deelvervanging op basis van twee componenten epoxyhars.
Zusex Impregneer is tevens toepasbaar als primer voor Zusex Flexicompound. 

Zusex Impregneer:
- Aanbrengen: met een kwast of lyons penseel 
- Mengverhouding: in volumedelen 2:1 (mengen tot een egale kleur in een mengbeker)
- Overschilderbaar: 3 uur

Tip van de schilder:
Bescherm je handen met geschikte handschoenen en maak niet meer product aan dan dat je in 30 minuten kunt verwerken.


Zusex Impregneer bestellen bij Verfwinkel.nl
Zusex Impregneer bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Zusex of één van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Zusex
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Aanbrengen Kwast
Ondergrond Hout
Geschikt voor verfspuit Nee
Dekkend of transparant Transparant
Binnen of buiten Buiten
Basis Epoxy
Kleefvrij 3 Uur
Overschilderbaar 3 Uur
Stofdroog 2 Uur
5 out of five star rating on Trustpilot
5 5 1 reviews

5 out of five star rating on Trustpilot Hans 11 augustus Duur maar perfect spul. Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

Gevaar:
H226:Ontvlambare vloeistof en damp
H302:Schadelijk bij inslikken
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Reactie:
P305+P351+P338+P310: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Outlet