Repair Care BIO FLEX Cool

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
89,99 69,89
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad

Repair Care BIO FLEX Cool productinformatie

  • Goed vulvermogen
  • Het gehele jaar te gebruiken
  • Overschilderbaar
  • Sneldrogend
  • Zakt niet uit

Repair Care BIO FLEX™ Cool is het tweede product uit de Bio-Based productenreeks van Repair Care. Repair Care BIO FLEX™ Cool bestaat uit maar liefst 35% biobased grondstoffen. Repair Care BIO FLEX™ Cool is het snelst uithardende reparatieproduct bij lagere temperaturen. Het biedt daardoor de ideale combinatie van groen, duurzaam en snel. Ook voor diegenen voor wie groen werken geen bewuste keuze is. Repair Care BIO FLEX™ Cool hardt onder 10ºC namelijk een stuk sneller uit dan Repair Care DRY FLEX® 4 en de Repair Care DRY FLEX® 16.


Repair Care BIO FLEX™ Cool een sneldrogende, 2-componenten plamuur. Repair Care BIO FLEX™ Cool is geschikt voor het repareren van kleine en grote reparaties tot 50mm. Verder is deze reparatiepasta uitstekend te verwerken en perfect te modeleren. 

Repair Care BIO FLEX™ Cool:
- Aanbrengen: met plamuurmes of modeleermes
- Verwerkingstijd: 20 – 25 minuten
- Schuurbaar: na ca. 15 uur (bij 10ºC)
- Overschilderbaar: na ca. 15 uur (bij 10ºC)
- Reparatiedikte bij 10ºC: 5 – 50mm
- Reparatiedikte bij 10 – 20ºC: 5 – 25mm

Repair Care BIO FLEX™ Cool bestellen bij Verfwinkel.nl
Repair Care BIO FLEX™ Cool bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over houtreparatie  of één van onze andere producten? Stel je vraag dan aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Repair Repair Care
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Set
Basis Epoxy
Binnen of buiten Buiten
Componenten 2-componenten
Ondergrond Hout
Kleefvrij 15 Uur
Overschilderbaar 15 Uur
Volledig uitgehard 24 Uur
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H302:Schadelijk bij inslikken
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Reactie:
P305+P351+P338+P310: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
P303+P361+P353:Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen
Preventie:
P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen