Adventsdeals! Tot en met 24 december dagelijks een nieuw schildercadeautje.

Adventsdeals! Tot en met 24 december dagelijks een nieuw schildercadeautje.

  • Grootste assortiment van Nederland
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering*
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Zusex Impregneer OV

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
29,95 29,16
Maak je keuze
Loading...

Zusex Impregneer OV productinformatie

  • Dringt goed in de ondergrond
  • Gebruiksvriendelijk
  • Oplosmiddelvrij
  • Sneldrogend
  • Universeel Inzetbaar

Zusex Impregneer OV is een blank, volledig afsluitend, oplosmiddelvrij  kantafdichting en hechtprimer voor binnen en buiten. Door het hoog indringend vermogen is Zusex Impregneer OV ideaal inzetbaar als kantafdichting van plaatmateriaal zoals multiplex gevelelementen, dakgoten, boeiborden enz. Daarnaast is Zusex Impregneer OV geschikt voor kantafdichting van de  kopse kanten van (kozijn)hout en als primer voor deelvervanging op basis van twee componenten epoxyhars.
Zusex Impregneer OV is tevens toepasbaar als primer voor Zusex Flexicompound

Zusex Impregneer OV:
- Aanbrengen: met een kwast of lyons penseel 
- Mengverhouding: in volumedelen 2:1 (mengen tot een egale kleur in een mengbeker)
- Droogtijd: 10-15 minuten
- Overschilderbaar: 30 minuten

Tip van de schilder:
Bescherm je handen met geschikte handschoenen en maak niet meer product aan dan dat je in 30 minuten kunt verwerken.

Extra informatie over Zusex Impregneer OV
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Zusex Impregneer OV bestellen bij Verfwinkel.nl
Zusex Impregneer OV bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Zusex of één van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Zusex
Levertijd Niet meer leverbaar
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Set
Ondergrond Hout
Geschikt voor verfspuit Nee
Dekkend of transparant Semi-Dekkend
Binnen of buiten Buiten
Basis Epoxy
Kleefvrij 30 Minuut
Overschilderbaar 30 Minuut
Stofdroog 30 Minuut
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H302:Schadelijk bij inslikken
H312:Schadelijk bij contact met de huid
H314:Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H332:Schadelijk bij inademing
H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Reactie:
P302+P352:Bij contact met de huid: Met veel water en zeep wassen
P301+P312:Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of een arts raadplegen
P301+P330+P331:Na inslikken: de mond spoelen -- GEEN braken opwekken
P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P330:De mond spoelen
P333+P313:Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen
P363:Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken
Algemeen:
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen
P264:Na het werken met dit product grondig wassen
P270:Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product
P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P272:Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten
P273:Voorkom lozing in het milieu
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Opslag:
P405:Achter slot bewaren