• Particulier
  • Zakelijk
menu
0

Bel

Sikkens Wapex 105 - 2K Mortel

Uw keuze Normale prijs Kortingprijs

Sikkens Wapex 105 - 2K Mortel bestand(en) downloaden

Sikkens Wapex 105 - 2K Mortel omschrijving

Wapex 105 is een oplosmiddelvrije, twee-componenten mortel op basis van epoxyhars. Voor het repareren van beton van balkons, galerijen, kolommen, lateien e.d. Het beschermen van vrijgekomen wapening, vullen van grindnesten, dichten van niet dilaterende scheuren, voegen en naden.


LET OP: Goed overschilderbaar met dispersiemuurverven, synthetische muurverven, epoxybekledingslagen e.d., mits de mortel vooraf is afgenomen met Wapex 509 RGM. 


Extra informatie over Wapex 105
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Wapex 105 bestellen bij Verfwinkel.nl.
Wapex 105 bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Wil je meer weten over dit artikel of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar klantenservice@verfwinkel.nl

Basis Epoxy
Ondergrond Beton
Soort Reparatiemiddel
Glansgraad Mat
Toepassing Voor binnen en buiten
Rendement 1 liter voor 1m2 per mm. laagdikte
Merk Sikkens
Levertijd 3-5 Werkdagen

Sikkens Wapex 105 - 2K Mortel specificaties

Wapex 105 is een oplosmiddelvrije, twee-componenten mortel op basis van epoxyhars.
Voor het repareren van beton van balkons, galerijen, kolommen, lateien e.d. Het beschermen van vrijgekomen wapening,
vullen van grindnesten, dichten van niet dilaterende scheuren, voegen en naden.

Algemeen
Belangrijkste eigenschappen
Voldoet aan CUR-aanbeveling 55. Zeer goed te modelleren.
Toepasbaar op horizontaal en verticaal werk.
Kleeft niet aan de gereedschappen.
Minimale verhardingskrimp. Waterdicht in een laag > 7 mm.
Goed chemicaliënvast.
Na doorharding overschilderbaar met vrijwel alle verftypen.
Verwerkingsgegevens Verwerkingscondities
Luchttemperatuur: 10-30°C.
Oppervlaktetemperatuur: 10-30°C.
Materiaaltemperatuur: 10-30°C.
De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om condensvorming te voorkomen.
Het product niet onder ongunstige (weers)omstandigheden aanbrengen.
Cementgebonden ondergronden dienen (in verband met de hydratatiegraad) minimaal 28 dagen oud te zijn, tenzij de leverancier anders aangeeft.


Verwerkingsmethoden; Met plamuurmes, troffel, spaan en voegspijker.
Verwerkingsgegevens; Troffel, spaan
Type verdunning: Beslist geen verdunning toevoegen.
Reiniging gereedschap De gebruikte gereedschappen kunnen, mits het materiaal nog niet is uitgehard, worden gereinigd met Wapex 509 RGM.
Laagdikte;  Is afhankelijk van de vorm van de te repareren plek.
Praktisch rendement:  1 liter voor 1m2 per mm. laagdikte.
Het praktisch rendement is sterk afhankelijk van de te realiseren laagdikte, de ruwheid van de ondergrond, de omvang van de uit te voeren reparaties, de aard van het object en de applicatiemethode.
Chemicaliënvastheid; Bestand tegen een groot aantal chemicaliën en oplosmiddelen. 
Overschilderbaarheid; Goed overschilderbaar met dispersiemuurverven, synthetische muurverven, epoxybekledingslagen e.d., mits de mortel vooraf is afgenomen met Wapex 509 RGM. 


Mengverhouding In gewichtsdelen/volumedelen: Component A (basis): 50 delen. Component B (verharder): 50 delen.
Mengwijze: De componenten kunnen mechanisch of met de hand worden gemengd.
Ter controle op de menging worden de componenten in sterk contrasterende kleuren geleverd.
Een goede menging is bereikt als in het mengsel geen kleurverschillen meer waarneembaar zijn.
Inductietijd; Na menging en voor de verwerking dient de onderstaande wachttijd in acht te worden genomen. Bij 10°C: 5 min. Bij 20°C: niet nodig.
Potlife (5 l verpakking) Bij 20°C: ca. 60 min. Bij 30°C: ca. 30 min.

Werkwijze 
Betonnen ondergrond: 
Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ondergrond schoon, droog en stofvrij te zijn. 
Losse betondelen verwijderen door hakken tot op het gezonde beton. 
Eventueel blootgekomen wapeningsstaal ontroesten.
De betonnen ondergrond dient minimaal 28 dagen oud te zijn en ontdaan van eventueel aanwezige cementhuid. 

Stalen ondergrond; 
Ontdoen van walshuid en losse roest. 
Voorbehandeling met een primer (Wapex 501) is noodzakelijk.  
Het beton en het wapeningsstaal behandelen met de primer Wapex 501 en nat in nat repareren met Wapex 105. 

Bekisting;
Voor het aanbrengen van de mortel eventueel een bekisting of steunlat plaatsen (bekleed met bouwfolie of lossingstape).

Veiligheidsinformatie
Vlampunt Component A: > 100°C. Component B: > 100°C.


Wettelijke voorschriften
De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Wapex 105 01908 21 november 2012/v006 |

Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

Eigenschappen
Structuur/effect; Ruw geschuurd zandcementspecie effect.
Dichtheid: Gemengd product: ca. 1,49 kg/dm3.
Vaste stofgehalte Nagenoeg 100%.
Doorharding; De doorharding is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Bij 20°C is na 24 h ca. 80% van de technologische eigenschappen bereikt.
Volledige doorharding wordt bereikt na 7 dagen.

Hechting;
In combinatie met de voorgeschreven primer, uitstekend op goede, schone winddroge betonnen ondergronden;
op goed ontroest wapeningsstaal; op baksteen, natuursteen e.d.
Hardheid; 63 ± 2 Shore D, na 7 dagen / 20°C (DIN 53505).
Resultaten basiskeuring conform CUR 55 (8-10-2002)
PC-mortel Gehalte vluchtige bestanddelen 0,06% (CUR 55).
Druksterkte Conditie A: 73% (NEN EN 196-1).
Conditie B: 39.4 N/mm² (NEN EN 196-1).
Conditie C: 49,9 N/mm² (NEN EN 196-1).
Verdichtingsgraad > 100%.
Waterdoorlatendheid 0 mm (CUR 55). Krimp < 3 * 10-4 (CUR 55).
Thermische uitzettingscoëfficiënt (32 * 10-6 °C-1 (DIN 52450).
Systeem Hechtsterkte Conditie A: 5,3 N/mm² (CUR 20).
Conditie B: 4,2 N/mm² (CUR 20).
Bestandheid tegen temperatuurswisselingen In alle gevallen geen visuele defecten (CUR 55).
Proefplaten 3,9 N/mm² (CUR 55).
Proefplaten met wapening 3,1 N/mm² (CUR 55), geen visuele defecten (CUR 55).

Toelichting
Conditie A: 7 dagen minimale verwerkingstemperatuur (= 10°C).
Conditie B: 7 dagen (20 ± 2) °C en RV  65%.
Conditie C: 6 uur Conditie B, 18 uur (60 ± 2)°C, 24 uur Conditie B.

Verdere informatie;
Verpakking 1 en 5 liter set 
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden, mits opgeslagen bij temperaturen van 5-30°C.
Kleur Grijs.

 

Top