• Grootste assortiment van Nederland
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Südwest Verdunning - V33

5 out of five star rating on Trustpilot
3 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
32,28 21,21
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad
  • Grootste assortiment van Nederland
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!

Südwest Verdunning - V33 productinformatie

Verdunning V33 is een universele nitro verdunning. Deze verdunning wordt gebruikt voor o.a. Südwest allgrund, Jaeger Kellergrond en Vista zwembadverf.

Let op! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Sudwest Verdunning V33 bestellen bij Verfwinkel.nl
Sudwest Verdunning V33 bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Sudwest Verdunning of een van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Südwest
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Stuk
Overige type Verdunner
5 out of five star rating on Trustpilot
5 5 3 reviews

5 out of five star rating on Trustpilot Roel van Steenbergen 2 juli de verdunning bij uitstek voor All Grund. Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot Share Dental BV 16 november Top product Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

5 out of five star rating on Trustpilot Kurvers 18 februari Supper werkt perfect Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

Gevaar:
H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H361d:Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden
H372:Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Preventie:
P201:Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen
P202:Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft
Reactie:
P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket)
Opslag:
P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren