• Grootste assortiment van Nederland
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Südwest Verdunning - V21

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Nog %1 beschikbaar
Vanaf Adviesprijs
26,23 22,70
Maak je keuze
Loading...
Op voorraad
  • Grootste assortiment van Nederland
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!

Südwest Verdunning - V21 productinformatie

Südwest Verdunning V21 is een universele kunstharslak verdunner. Südwest Verdunning V21 wordt gebruikt als trage verdunner van 1K-lakken zoals Jansen Zilverlak en Jansen Goudlak. Südwest Verdunning V21 heeft een trage verdamping en een sterk oplossend vermogen. Door de trage verdamping van de Verdunning V21 is bv. metallic-verf beter te verwerken.

Let op! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Südwest Verdunning V21 bij Verfwinkel.nl 
Südwest Verdunning V21 bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verdunning of één van onze andere producten? Lees het Kenmerkenblad of mail je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Südwest
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Verpakt per Stuk
Overige type Verdunner
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
H225:Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304:Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H318:Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335:Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H373:Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (blootstellingsroute vermelden indien afdoende bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
H412:Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P233:In goed gesloten verpakking bewaren
Reactie:
P310:Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P321:Specifieke behandeling vereist (zie UNDEFINED op dit etiket)
Opslag:
P403+P235:Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren