Retouren bij VERFWINKEL.nl

VERFWINKEL.nl werkt dagelijks met een enthousiast en vakkundig team aan het tiptop afleveren van jouw producten en aan heldere, actuele info op de website. In onze webwinkel vindt je alleen productafbeeldingen van hoge kwaliteit, met daarbij uitgebreide kenmerken en specificaties. Toch blijft het altijd mogelijk dat je niet tevreden bent met de bestelling. 
Je kunt dan gebruik maken van het herroepingsrecht.

Let op: op kleur gemengde verven kunnen niet geretourneerd worden, omdat deze op maat gemaakt zijn, en daarmee uitgesloten van het herroepingsrecht.

Retour melden van de bestelling
Door jouw aangekochte standaardmaterialen mag je altijd retour sturen. Op kleur gemengde verven kunnen niet retour gestuurd worden (zie onze Algemene voorwaarden artikel 8 lid 2b).
Indien je de bestelling wilt retourneren, hanteren wij een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product. U dient het te retourneren product aan te melden op onze website via het contactformulier.

VERFWINKEL.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten die door VERFWINKEL.nl in rekening gebracht worden voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij VERFWINKEL.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. VERFWINKEL.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Retour zenden van de bestelling

 

Het product dient binnen 14 dagen na de retourmelding, goed verpakt, met je bestelnummer en naam verzonden te worden naar volgend retouradres: 

VERFWINKEL.nl
t.a.v. Retouren
De Coubertinlaan 2 A
5143 AB WAALWIJK