10% extra korting op alle Top 10's
bij besteding van €150

10% extra korting op alle Top 10's bij besteding van €150

 • Grootste assortiment van Nederland
 • Koop online tot 50% goedkoper
 • Snelle levering!
 • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Den Braven Zwaluw Zink Spray - 400ml

5 out of five star rating on Trustpilot
1 reviews
5,99
 • Grootste assortiment van Nederland
 • Gratis bezorging vanaf €50,-
 • Koop online tot 50% goedkoper
 • Snelle levering!
Op voorraad

Den Braven Zwaluw Zink Spray - 400ml productinformatie

 • Hittebestendig
 • Overschilderbaar
 • Sneldrogend

Den Braven Zinkspray geeft langdurige bescherming tegen corrosie en hecht uitstekend op vrijwel alle metalen. De zinkspray zorgt voor een gladde filmlaag en kan gebruikt worden bij puntlassen tot 500°C. Wanneer Den Braven Zinkspray is opgedroogd, bevat het meer dan 90% zink. Deze zinkspray is sneldrogend en overschilderbaar.

Den Braven Zinkspray:

- Stofdroog: na 5-7 min.

- Kleefvrij: na 1 uur

- Overschilderbaar: na 24 uur

Den Braven Zinkspray bestellen bij Verfwinkel.nl

Den Braven Zinkspray bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze Den Braven Zinkspray of een andere zinkspray? Bekijk dan het Kenmerkenblad of stel je vraag naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Den Braven/Zwaluw
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Volume 400 ml
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Ondergrond Metalen
Metallic Nee
Hittebestendig 500 CELSIUS
Dekkend of transparant Dekkend
Verbruik per liter 0.4 Vierkante meter
Kleefvrij 1 Uur
Overschilderbaar 24 Uur
Stofdroog 7 Minuut
Volledig uitgehard 24 Uur
5 out of five star rating on Trustpilot
5 5 1 reviews

5 out of five star rating on Trustpilot Theo Rutten 17 mei Prima product met goede dekking en vloei. Geverifieerd — verzameld door Verfwinkel.nl

Gevaar:
H222:Zeer licht ontvlambare aerosol
H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen
P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Opslag:
P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F