• Grootste assortiment van Nederland
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
  • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Bolivia Houtrotstop 2K Set - 500 ml

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
41,77 27,10
  • Grootste assortiment van Nederland
  • Gratis bezorging vanaf €50,-
  • Koop online tot 50% goedkoper
  • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Bolivia Houtrotstop 2K Set - 500 ml productinformatie

  • Overschilderbaar
  • Versterkt de houtvezels
  • Waterdicht

Bolivia Houtrotstop is de oplossing om houtrot een halt toe te roepen en het hout af te sluiten van vocht. Bolivia Houtrotstop is een 2K epoxy houtrotstop voor buiten die goed overschilderbaar is. Verder is het een geschikte ondergrond voor Bolivia epoxy houtrotvuller, zodat je houtrot nog verder af kunt werken.

Bolivia Houtrotstop 2K:
- Aanbrengen met: kwast
- Verwerkingstijd: 2 uur
- Verpakking: 2 flesjes van 250 ml
- Kleur: transparant

Let op! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Bolivia Houtrotstop 2K bestellen bij Verfwinkel.nl

Bolivia Houtrotstop 2K bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Bolivia Houtrotstop 2K of andere Bolivia producten? Lees het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Bolivia
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Volume 500 ml
Binnen of buiten Buiten
Componenten 2-componenten
Ondergrond Hout
Overschilderbaar 24 Uur
Volledig uitgehard 24 Uur
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
EUH205:Bevat epoxyverbindingen. Kan een allergische reactie veroorzaken.
H226:Ontvlambare vloeistof en damp
H315:Veroorzaakt huidirritatie
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H333:Kan schadelijk zijn bij inademing
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Algemeen:
P101:Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102:Buiten het bereik van kinderen houden
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen