• Grootste assortiment van Nederland
 • Koop online tot 50% goedkoper
 • Snelle levering!
 • Gratis verzending vanaf €50,- (binnen Nederland)

Avis Koud Verzink Spray - 500 ml

out of five star rating on Trustpilot
0 reviews
Outlet
43,42 21,95
 • Grootste assortiment van Nederland
 • Gratis bezorging vanaf €50,-
 • Koop online tot 50% goedkoper
 • Snelle levering!
Kortingsprijs Adviesprijs
Op voorraad

Avis Koud Verzink Spray - 500 ml productinformatie

 • Langdurige bescherming
 • Prettig te verwerken
 • Professionele schilderskwaliteit
 • Roestwerend
 • Sneldrogend
 • Uitstekende hechting
Avis Koud Verzink Spray heeft een zeer goede hechting en is gemakkelijk te verwerken. Door het zeer hoge gehalte aan zuivere zink biedt deze zinkspray een uitermate goede kathodische bescherming tegen roest. Avis Koud Verzink Spray is geschikt voor toepassing op gestraald, blank, en geëtst materiaal. Het is beter enkele dunne lagen aan te brengen dan één dikke laag.

Avis Koud Verzink Spray bestellen bij Verfwinkel.nl

Avis Koud Verzink Spray bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Avis Koud Verzink Spray of een andere Zinkspray? Lees het Kenmerkenblad of stel je vraag aan onze verfexperts door een mail te sturen naar klantenservice@verfwinkel.nl

Meer informatie
Merk Avis
Levertijd Op voorraad
Kwaliteit Professioneel
Mengkleur of wit Ready Mixed
Volume 0,5 Liter
Ondergrond Metalen
Verbruik per liter 12 Vierkante meter
Basis Terpentinebasis
Binnen of buiten Binnen, Buiten
Dekkend of transparant Dekkend
Geschikt voor verfspuit Ja
Kleefvrij 30 Minuut
Overschilderbaar 24 Uur
Stofdroog 10 Minuut
Volledig uitgehard 24 Uur
0 out of five star rating on Trustpilot
0 5 0 reviews
Geen reviews gevonden.
Gevaar:
EUH066:Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
H222:Zeer licht ontvlambare aerosol
H229:Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
H317:Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H336:Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
Preventie:
P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken
P211:Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten
P251:Houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden
P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden
P271:Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken
P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
Reactie:
P302+P350:Bij contact met de huid: voorzichtig wassen met veel water en zeep
P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt
P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen
Opslag:
P410+P412:Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 ⁰C/122 ⁰F