Sikkens Rubbol Plus Express Additive

-30%
 


Levertijd: 1 Werkdag

Sikkens Rubbol Plus Express Additive omschrijving

Sikkens Rubbol Plus Express Additive voor doorwerken met Rubbol plus producten bij lage temperaturen. Versnelt de droging van Rubbol plus producten bij lagere temperaturen. Geen verlies van de duurzaamheid en de droge filmeigenschappen. Eenvoudig te doseren en toe te voegen. Toevoeging t.b.v. Rubbol SB plus, Rubbol AZ plus, Rubbol EPS plus, Rubbol Satura plus en Rubbol Primer plus om de droging en verwerking bij lagere temperaturen te
verbeteren. Werken met Rubbol plus producten het hele jaar door!

Extra informatie over Sikkens Rubbol Plus Express Additive
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Sikkens Rubbol Plus Express Additive bestellen bij Verfwinkel.nl
Sikkens Rubbol Plus Express Additive bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl


Merk Sikkens

Sikkens Rubbol Plus Express Additive specificaties

Sikkens Rubbol Plus Express Additive voor doorwerken met Rubbol plus producten bij lage temperaturen
Algemeen
Belangrijkste eigenschappen Werken met Rubbol plus producten het hele jaar door!
Versnelt de droging van Rubbol plus producten bij lagere temperaturen.
Verbetert de verwerking van Rubbol plus bij lagere temperaturen.
Geen verlies van de duurzaamheid en de droge filmeigenschappen.
Eenvoudig te doseren en toe te voegen.
Na toevoeging van het Rubbol plus Express additief voldoen de Rubbol plus producten
nog steeds aan de VOC-wetgeving 2010.
Toepassing Toevoeging t.b.v. Rubbol SB plus, Rubbol AZ plus, Rubbol EPS plus, Rubbol Satura
plus en Rubbol Primer plus om de droging en verwerking bij lagere temperaturen te
verbeteren.
Wat doet het Express additief?
Door toevoeging van het additief zal de duurzaamheid (glansniveau, glansbehoud,
krijtgedrag en verkleuring) van de Rubbol plus producten niet worden aangetast en zal
de droging, met name bij lagere temperaturen, worden versneld.
Verwerkingsgegevens
Verwerkingscondities Verwerkingstemperatuur: 0-30°C.
Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.
De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen om
condensvorming te voorkomen.
Verwerkingstijd (gemengde product)
De verwerkingstijd van het gemengde product varieert van minimaal 8 h tot ca. 5 dagen
(afhankelijk van de buitentemperatuur).
Temperatuurgebied Verwerkingstijd
0-5°C 5 dagen
5-15°C 5 dagen
15-20°C 3 dagen
20-30°C 8 h
Op het moment dat de verwerkingstijd verstreken is, verschijnt een dun vel bovenop de
verflaag in het blik. Het vel verwijderen. Het product is nog wel te gebruiken, de
versnelling van de droging is dan echter uitgewerkt. De droging wordt weer zoals dat
voor het Rubbol plus product normaal is.
Reinigen gereedschap Gereedschap reinigen met terpentine.
Veiligheidsinformatie
Vlampunt (DIN 53213) 49°C.
Wettelijke voorschriften De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid,
veiligheid en milieu te houden.
Productveiligheidsblad Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het
productveiligheidsblad.
15-11-2010-v006 Pagina 1 van 4
Rubbol plus Express additief 44
Eigenschappen
Dichtheid 0,890 kg/dm3.
Invloed op Rubbol plus producten Door toevoeging van het additief zullen de eigenschappen van de Rubbol plus producten
behouden blijven en zal de droging (bij lagere temperaturen) worden versneld.
Na toevoeging van het additief lijkt er bij lichte kleuren een soort gele verkleuring plaats
te vinden. Dit verschil is alleen in het natte product zichtbaar. Na droging van de verf
verdwijnt deze gelige kleur.
Brandbaarheid Ontvlambaar.
Verdere informatie
Verpakking
Rendement
Flesje van 100 ml.
Bij de geadviseerde 3% toevoeging is 100 ml voldoende voor 3 l Rubbol plus.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar.
Bewaaradvies
Bewaar het flesje Rubbol plus Express additief niet in de volle zon. Door te hoge
temperaturen (> 40°C) kan het additief zijn werking verliezen.
Kleur Kleurloos.
Werkwijze
Draag tijdens het mengen geschikte handschoenen van neopreen of synthetisch rubber
en een bescherming voor de ogen/voor het gezicht.
Rubbol plus Express additief aan de verpakking Rubbol plus toevoegen in onderstaande
hoeveelheden en goed roeren voor gebruik.
% Toevoegen Rubbol plus Express
additief aan volle verpakking (ml)
500 ml 1 l 2,5 l
3% 15 ml 30 ml 75 ml
Bij donkere kleuren ter vereenvoudiging van het doorroeren, plus product overgieten in
verzetblik alvorens Rubbol plus Express additief toe te voegen. Dit in verband met de
beperkte vrije ruimte in het blik.
TIP: maak aan wat binnen de verwerkingstijd te gebruiken is. Schrijf op de deksel of
het blik de aanmaakdatum.
Droging bij 23°C/65% RV
Rubbol SB plus Rubbol AZ plus
+ additief + additief
Stofdroog 2 h 1.5 h 1.75 h 1 h
Kleefvrij 4 h 3.25 h 2 h 1.75 h
Overschilderbaar 18 h 18 h 18 h 18 h
Rubbol EPS plus Rubbol Primer plus
+ additief + additief
Stofdroog 1.75 h 1.25 h 1.75 h 1 h
Kleefvrij 2 h 1.5 h 2.25 h 1.5 h
Overschilderbaar 18 h 18 h 18 h 18 h
15-11-2010-v006 Pagina 2 van 4
Rubbol plus Express additief 44
Droging bij 5°C/85% RV
Rubbol SB plus Rubbol AZ plus
+ additief + additief
Stofdroog 4.5 h 3.5 h 4.75 h 2.75 h
Kleefvrij 7.25 h 4 h 5.5 h 3 h
Overschilderbaar 18 h 18 h 18 h 18 h
Rubbol EPS plus Rubbol Primer plus
+ additief + additief
Stofdroog 6.75 h 4.25 h 6.75 h 2.75 h
Kleefvrij 7 h 4.5 h 7 h 3 h
Overschilderbaar 18 h 18 h 18 h 18 h
Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er bij teveel doseren van het
additief?
Wanneer teveel Rubbol plus Express additief wordt toegevoegd, zal de laagdiktevrijheid
van het Rubbol plus product iets afnemen. Tevens zal de dekkracht van de producten
afnemen. Extra additief toevoegen heeft geen invloed op de versnelling van de droging.
Toevoeging van 3% geeft de best haalbare drogingsversnelling.
Wat is het verschil tussen overdoseren
en "verzuipen"?
Verschil tussen "verzuipen" van een verf met verdunning en overdosering met Rubbol
plus Express additief:
Bij verdunnen van een verf met bijvoorbeeld terpentine wordt de verf soepeler en dunner.
Het bindmiddel wordt "afgedund". Resultaat is minder droge laagdikte, daardoor
slechtere dekking en de laagdiktevrijheid neemt sterk af. Gevolg is versnelde degradatie
van het verfsysteem (glansafname, krijtgedrag en verkleuren).
Bij overdosering van het verfproduct met het Rubbol plus Express additief wordt het
bindmiddel niet afgedund, maar ontstaat er wel meer ruimte tussen de moleculen,
daardoor wordt het product soepeler, zonder dat het bindmiddel wordt afgedund.
Gevolg: geringere dekking en een lichte afname van de laagdiktevrijheid. Maar geen
versnelde afname van de duurzaamheid.
Wat gebeurt er wanneer de
verwerkingstijd verstreken is?
Op het moment dat de verwerkingstijd verstreken is (dan verschijnt er een dun vel
bovenop de verflaag in het blik), is het product nog wel te gebruiken. Het vel verwijderen.
De versnelling van de droging neemt dan af en de droging wordt weer zoals dat voor het
Rubbol plus product normaal is.
Kan ik het additief opnieuw toevoegen als
het is uitgewerkt?
Nee. Opnieuw toevoegen van het Rubbol plus Express additief wordt afgeraden. Het
product zal niet opnieuw worden geactiveerd.
Wat betekent toevoeging van het additief
voor mijn gereedschap?
Met de gebruikte gereedschappen gebeurt niets. De aandroging van het materiaal op
kwast en roller zal iets sneller gaan dan bij reguliere producten.
Na reiniging kan het gereedschap gewoon weer voor andere producten gebruikt worden.
Kan ik het additief ook toevoegen aan
watergedragen producten?
Rubbol plus Express additief is ontwikkeld voor het gebruik in Rubbol plus producten.
Rubbol plus Express additief is niet geschikt voor gebruik in watergedragen producten;
er zal geen versnelling van droging optreden maar wel allerlei oppervlakte defecten zoals
schroei en waasvorming.
15-11-2010-v006 Pagina 3 van 4
Rubbol plus Express additief 44
Akzo Nobel Decorative Coatings bv, Sikkens Bouwverven, Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling
Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: www.sikkens.nl.De doeltreffendheid van onze
systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het
volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings bv heeft
toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van
goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren
waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of
de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit
technisch documentatieblad zijn geldigheid.
15-11-2010-v006 Pagina 4 van 4