Sigmafacade Topcoat Satin

-35%

* Verplichte velden

Levertijd: 1 Werkdag

Sigmafacade Topcoat Satin productinformatie

  • Goed reinigbaar
  • Professionele schilderskwaliteit
  • Voor binnen en buiten

Sigmafacade Topcoat Satin omschrijving

Sigma Façade Topcoat Satin is een bijzonder veelzijdige en universele buitengevelverf. Het product is gemakkelijk aan te brengen en dekt goed. Het eindresultaat is een duurzame toplaag met een uitstekende hechting. Sigma Façade Topcoat Satin kenmerkt zich door een uitstekende buitenduurzaamheid, een hoge CO2-dampdiffusieweerstand en een lage waterdampdiffusieweerstand. Door de hoge CO2-dampdiffusieweerstand is de muurverf carbonatatieremmend en dus zeer geschikt voor de bescherming van beton.

Extra informatie over Sigma Façade Topcoat Satin
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Sigma Façade Topcoat Satin bestellen bij Verfwinkel.nl
Sigma Façade Topcoat Satin bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl

Basis Waterbasis / Acryl
Ondergrond Stuc- / Pleisterwerk
Glansgraad Zijdeglans / Satin
Toepassing Buiten
Merk Sigma

Sigmafacade Topcoat Satin specificaties

OMSCHRIJVING
Watergedragen coating voor buiten en binnen op basis van 100%
acrylaatdispersie.
GEBRUIKSDOEL
Het afwerken van onbehandeld of reeds eerder behandeld beton.
Tevens toepasbaar op metselwerk, cellenbeton, buitenpleisters en
cementgebonden plaatmaterialen.
Tevens geschikt als afwerking van ProGold glasweefsel in de verzorgingsen
utiliteitssector.
VOORNAAMSTE
Uitstekende buitenduurzaamheid.
KENMERKEN
Hoge kooldioxide-dampdiffusieweerstand.
Lage waterdampdiffusieweerstand.
Onverzeepbaar.
Waterdampdoorlatend.
Geringe vuilaanhechting.
Vergeelt niet.
KLEUREN EN GLANS
Wit en vrijwel alle kleuren.
Zijdeglans.
VERPAKKING
Blik van 1 liter.
Plastic emmer van 2,5 liter, 5 liter en 10 liter.
BASISGEGEVENS Bepaald bij 23°C en 50% R.V.
Dichtheid : ca. 1,31 kg/dm3
Percentage vaste stof : ca. 41 vol.%
Kleefvrij na : 1 uur
Droog na : 2 uur
Overschilderbaar na : 6 uur
Houdbaarheid : ten minste 2 jaar in gesloten originele verpakking
op een koele, droge en vorstvrije plaats.
Vlampunt : niet van toepassing
FYSISCHE GEGEVENS
CO2 dampdiffusieweerstand : Sd,60 = 160 m
H2O dampdiffusieweerstand : Sd,60 = 0,07 m
PRAKTISCH
RENDEMENT
Afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond 6-8 m²/liter.
ONDERGRONDCONDITIE
Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage
max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%.
Een goede indicatie of een ondergrond wel of niet geschilderd kan worden,
geeft de Protimeter. Er kan geschilderd worden als de groene led brandt.
Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot
kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot
aantasting van het product.
VERWERKINGSCONDITIES
Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en
droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.
Goede ventilatie.
SYSTEMEN BUITEN
Onbehandelde minerale ondergronden
Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.
Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden
voorstrijken met Sigmafix Universal.
Sterk zuigende en/of poederende ondergronden fixeren met Sigma
Unigrund S.
Afwerken met twee lagen Sigma Façade Topcoat Satin.
Intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie
Grondig reinigen.
Afwerken met één of twee lagen Sigma Façade Topcoat Satin.
Uitgebreide systeeminformatie
Zie hiervoor systeemblad 4955.
BINNEN
Onbehandelde minerale ondergronden
Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij
reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.
Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden
voorstrijken met Sigmafix Universal.
Afwerken met twee lagen Sigma Façade Topcoat Satin.
SYSTEMEN (vervolg) Glasweefsel systeem op onbehandelde minerale ondergrond
Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de
mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
De ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij
reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.
Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden
voorstrijken met Sigmafix Universal.
ProGold Glasweefsellijm 2000 aanbrengen. ProGold Glasweefsel (PG 200 serie of PG 300 serie) strak en stotend
plakken.
Na droging afwerken met twee lagen Sigma Façade Topcoat Satin.
Intacte verflagen op basis van kunstharsdispersie
Grondig reinigen.
Afwerken met één of twee lagen Sigma Façade Topcoat Satin.
Intacte verflagen op basis van alkydhars (zie ook de rubriek ‘aanvullende gegevens’)
Reinigen met een geschikt reinigingsmiddel, waarbij tevens het
verfoppervlak licht wordt geëtst.
Glanzende lagen mat schuren.
Afwerken met één of twee lagen Sigma Façade Topcoat Satin.
INSTRUCTIES VOOR
Voor het gebruik de verf goed oproeren.
GEBRUIK
Kwast / verfrol
Aanbevolen kwast : ProGold Rond Tex
Aanbevolen verfrol : op gladde ondergronden ProGold Tex.
op gestructureerde ondergronden ProGold Proflor of
ProGold Schapenvacht.
Verdunning : 0-7 vol.% leidingwater
Airless-spuit
Verdunning : ca. 14 vol.% leidingwater
Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)
Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Zie productveiligheidsblad van Sigma Façade Topcoat Satin.
AANVULLENDE GEGEVENS
Hechting
Sigma Façade Topcoat Satin hecht uitstekend op minerale ondergronden
en op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurverven.
Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voorgestreken
te worden met Sigmafix Universal (1 : 4 verdund).
Sigma Façade Topcoat Satin hecht tevens op ondergronden met een
'gesloten' karakter, zoals verflagen op basis van alkydhars.
Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich buiten bevindt of binnen in
een vochtige ruimte (bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de
toepassing van Sigma Façade Topcoat Satin afgeraden. De combinatie
van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij
vochtbelasting tot onthechting leiden.