Sigma Flexidur WK / WinterKwaliteit

-15%
 


Levertijd: 1 Werkdag

Sigma Flexidur WK / WinterKwaliteit omschrijving

Sigma Flexidur WK / WinterKwaliteit is een is een tweecomponenten reparatiemassa op basis van epoxy voor het herstellen van aangetast hout, noesten en harsgangen en het afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren. Tevens voor het herstellen van beschadigde houtconstructies, zoals gevingerlast en gelamineerd geveltimmerwerk.

Extra informatie over Sigma WK
Verf betekent niet alleen kleur, verf betekent vooral ook bescherming. Wij leveren uitsluitend eersteklas verf, gemengd met de door de producent voorgeschreven kleurpasta’s voor een jarenlange bescherming.

Sigma Flexidur WK bestellen bij Verfwinkel.nl
Sigma Flexidur WK bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over deze verf of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl
Ondergrond Hout
Toepassing Buiten
Merk Sigma

Sigma Flexidur WK / WinterKwaliteit specificaties

Sigma Flexidur WK / WinterKwaliteit

OMSCHRIJVING Oplosmiddel- en vulstofvrij, tweecomponenten reparatiemassa op basis van
epoxy. Te gebruiken bij lage temperaturen.
GEBRUIKSDOEL Herstellen van aangetast hout.
Afdichten van openstaande houtverbindingen en scheuren.
Afdichten van aansluitingen van houten kozijnen met hardstenen neuten.
Herstellen van noesten en harsgangen.
Herstellen van beschadigde houtconstructies, zoals gevingerlast en
gelamineerd geveltimmerwerk.
VOORNAAMSTE - Zeer duurzaam.
KENMERKEN - Oplosmiddel- en vulstofvrij.
- Krimpvrij.
- Blijvend elastisch.
- Verwerkbaar vanaf 0°C.
- Soepel te mengen.
- Mengindicator systeem.
- Uitstekend modelleerbaar.
- Uitstekend standvermogen.
- Goed na te bewerken, zoals schuren, schaven, schroeven en boren.
- Uitstekende hechting in combinatie met Sigma Flexidur FX.
- Overschilderbaar met oplosmiddelhoudende en watergedragen verven.
- Nonylphenol- en benzylalcoholvrij.
KLEUR Component A: blauw.
Component B: okergeel.
Gemengd product: beige.
VERPAKKING Set van twee kokers (basiscomponent 300 ml en verharder 100 ml).
BASISGEGEVENS Gemengd product
Dichtheid : ca. 1,18 kg/dm3
Percentage vaste stof : 100 vol.%
Laagdikte : minimaal 5 mm
Componenten
Houdbaarheid : Droog opgeslagen in gesloten originele
verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en
30°C ten minste 12 maanden.
Vlampunt : componenten A en B > 65°C
Droogtijden bepaald bij 10°C en 65% R.V
Schuurbaar na : ca. 16 uur
Overschilderbaar na : ca. 16 uur.
Alvorens over te schilderen, de gerepareerde
delen eerst schuren.
Volledig uitgehard na : ca. 7 dagen
KENMERKENBLAD
Sigma Flexidur WK 4271NL
januari 2011
pagina 2/3
VERBRUIK Theoretisch verbruik: 100 ml per reparatie van 100 cm3 .
VERWERKINGSCONDITIES
Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens applicatie- en
uithardingsproces tussen 0°C en 15°C.
Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te
liggen.
ONDERGRONDCONDITIE
De ondergrond dient schoon, droog, vet- en stofvrij te zijn.
Verflagen ter plaatse van de reparatie dienen te zijn verwijderd.
Houtvochtgehalte <18%
SYSTEMEN Reparatie Systeemblad
Renovatiesysteem
Herstellen aangetast hout (pasta reparatie) 4825 OHR001
Herstellen aangetast hout door lamineren 4825 OHR002 A
Herstellen aangetast hout door
deelvervanging
4825 OHR003
Afdichten openstaande houtverbindingen 4825 OHR010
Afdichten scheuren 4825 OHR011 A
Afdichten aansluiting deurstijlen met
hardstenen neuten
4825 OHR012
Herstellen van noesten en harsgangen
(dieper dan 20 mm)
4825 OHR022
Het reparatiesysteem dient afgestemd te zijn op de technische
mogelijkheden en de gestelde eisen. Voor een optimaal resultaat is een
gedegen inspectie en technisch advies noodzakelijk.
KENMERKENBLAD
Sigma Flexidur WK 4271NL
januari 2011
pagina 3/3
INSTRUCTIES VOOR
GEBRUIK
Mengverhouding
3 volumedelen component A : 1 volumedeel component B.
Menginstructie
Gebruik het ProGold doseerpistool en doseer de gewenste hoeveelheid op
een mengplateau.
Meng component A en B zorgvuldig tot een homogene massa met een
egale kleur.
Potlife (gemiddelde verwerkingstijd) bij 65% R.V.
bij 10°C circa 30 minuten
Gereedschap
Plamuurmes
Verdunning
Product is oplosmiddelvrij en mag niet verdund worden.
Reiniging gereedschap
Direct na gebruik met ProGold schoonmaakdoekjes.
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Zie productveiligheidsblad van Sigma Flexidur WK.
REFERENTIES Documentatieblad nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen 1411
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk 1300
EMG: 10100DN4271NL
PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum Bouw, telefoon (0297) 54 18 89,
fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@sigma.nl, www.sigma.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden
ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt
uitgesloten. Sigma Coatings is een merk van PPG.