• Particulier
  • Zakelijk
menu
0

Bel

Einza Snelgrond Wit 750 ml

 

Einza Snelgrond Wit 750 ml omschrijving

einzA Snelgrond is een zeer snel drogende grondverf voor binnen en buiten, die goed hecht op nieuw en reeds geschilderd houtwerk. einzA Snelgrond is reeds na 1 à 2 uur overschildbaar. Door de snelle droging bespaart je dus veel tijd en verplaatsingkosten van klim- en steigermateriaal. Door zijn weervastheid kan einzA Snelgrond ongeveer 1 jaar onafgewerkt blijven, mits 2 gebrachte lagen. Snelgrond is in wit of grijs leverbaar.


KLEUR: Wit.
INHOUD: 750 ml. 
KENMERKEN:  Gemakkelijk te verwerken. Goed dekkend. Goed schuurbaar. Goede vloeiing. Goede weervastheid. Sneldrogend. 

EINZA SNELGROND BESTELLEN BIJ VERFWINKEL: Einza Snelgrond bestel je snel, voordelig en eenvoudig in onze webshop. Heb je een vraag over Snelgrond of een van onze andere producten? Stel je vraag dan op 085-7823439 of mail naar info@verfwinkel.nl. 

Basis Terpentine Basis / Alkyd
Ondergrond Hout
Soort Grondverf
Glansgraad Mat
Toepassing Voor buiten
Rendement 15 m2 per liter
Merk Einza
Levertijd 3-5 Werkdagen

Einza Snelgrond Wit 750 ml specificaties

einzA Snelgrond is een zeer snel drogende grondverf voor binnen en buiten, die goed hecht op nieuw en reeds geschilderd houtwerk. einzA Snelgrond is reeds na 1 à 2 uur overschildbaar. Door de snelle droging bespaart je dus veel tijd en verplaatsingkosten van klim- en steigermateriaal. Door zijn weervastheid kan einzA Snelgrond ongeveer 1 jaar onafgewerkt blijven, mits 2 gebrachte lagen.

Eigenschappen
- Dekking goed
- Vloeling goed
- Weerbestendigheid zeer goed op vaste zuivere ondergronden
- Hechting zeer goed

Kleuren
wit en grijs

Glansgraad
mat

Soortelijk gewicht
ca. 1,35 = 1.350 g/l

Bindmiddel: Speciaal alkydhars
Vlampunt: boven 24°C
Gevarenklasse: volgens VbF niet van toepassing
Gevarencode: volgens GefStoffV Bevat 2-Butanonoxim; Kobaltbis (2-Ethylhexanoaat): Kan een allergische reactie veroorzaken.

R-zinnen
R 10 Ontvlambaar.
R 52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R 66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

S-zinnen
S 61 Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
S 2 Buiten bereik van kinderen bewaren.
S 51 Alleen gebruiken in goed geventileerde ruimten.
S 23 Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).
S 24 Aanraking met de huid vermijden.

Temperatuurbestendig: tot 180° C
Verpakking: 2,5 Liter - 750 ml

Verwerkingsvoorschriften
- Dekking: goed
- Vloeling: goed
- Weerbestendigheid: zeer goed op vaste zuivere ondergronden
- Hechting: zeer goed
- Verdunner:  Bij verwerking met kwast terpentine. Bij het spuiten xyleen of nitro verdunning
- Kwasten:  met een soepele langharige kwast vlot opzetten, daarbij uitstrijken vermijden
- Spuittabel:  spuitmethode luchtspuit Airless spray
- Spuitdruk (bar):  3 - 5 atm. 120 - 160 atm.
- Spuitopening (mm):  1,5 - 2 0,22 - 0,27

Rendement
ca. 14 - 16 m2/I bij een droge laagdikte van 25 µm afhankelijk van de ondergrond en opbrengmethode

Droogtijden
(20°C, 65 -75% rel. luchtv., 25 µ drooge verffilm)
ca. 15 min. stofdroog;
ca. 30 min kleefvrij
Overschilderbaar na 1 à 2 uur met alkydharsverven

Verwerkingsvoorschriften
- niet verwerken bij een temperatuur beneden de +5° C of boven de +30° C

Houdbaarheid
Bij gesloten verpaking minimaal 1 jaar.
Aangebroken verpakkingen zijn beperk houdbaar.
Reiniging van het gereedschap wasbenzine

Systeemopbouw resp verwerking
A. Snelgrondverf voor nieuw hout
- Houtsoorten van duurzaamheidsklasse III, IV en V impregneren met einzA Bläueschutz 
- Rondom gronden met einzA Snelgrond, ca. 10 % verdund met terpentine
- Schuren, spijkergaten dichten, etc.
- 2e laag einzA Snelgrond onverdund aanbrengen

B. Snelgrondverf voor onderhoud
- Losse en beschadigde oude verflagen verwijderen d.m.v. afbranden of schuren
- Losse kitresten verwijderen.
- Nog goed hechtende oude verflagen goed opschuren.
- Kaal houtwerk goed reinigen en gronden met einzA Snelgrond, ca. 10 % verdund met terpentine.
- Schuren, spijkergaten dichten, etc.
- 2e laag einzA Snelgrond onverdund aanbrengen

Bovenstaande gegevens zijn nauwgezet volgens de huidige stand van de techniek samengesteld en moeten als richtlijn gelden. Vanwege de veelzijdige toepassingen en werkmethoden zijn zij vrijblijvend, vormen geen basis voor contractuele rechtsbetrekking en ontheffen de verwerker niet van het op eigen verantwoordelijkheid testen van de geschiktheid van onze producten. Voor het overige gelden onze algemene voorwaarden.

Top